Do darmowej wysyłki brakuje 299,00 zł
  • EN
577 008 755 PN-PT: 8:00-15:00
0,00 z┼é pusty Ilo┼Ť─ç: 0

Tw├│j koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.fightershop.com.pl/

W┼éa┼Ťcicielem , Sprzedawc─ů oraz Administratorem Sklepu jest: Jakub Zarzycki, prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů HONESTES JAKUB ZARZYCKI z siedzib─ů w miejscowo┼Ťci Cz─Östochowa, ul. Starzy┼äskiego 15 lok.45, 42┬ş224 Cz─Östochowa, NIP 9491949071, REGON 242785060, wpisan─ů do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania dzia┼éalno┼Ťci, b─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie adresem korespondencyjnym: ul. ┼Üw Jadwigi 20, 42┬ş-226 Cz─Östochowa.

Klient ma prawo przed z┼éo┼╝eniem zam├│wienia do negocjacji zapis├│w umowy ze Sprzedawc─ů. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep internetowy dost─Öpny pod adresem: http://www.fightershop.com.pl/ prowadzony jest przez Jakuba Zarzyckiego, prowadz─ůcegp dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů HONESTES JAKUB ZARZYCKI ÔÇô szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci przedstawione s─ů powy┼╝ej.

2) Regulamin sporz─ůdzony jest w j─Özyku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odleg┼éo┼Ť─ç, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawc─ů Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z prawa do negocjacji
warunk├│w Umowy lub zawrze─ç ze Sprzedawc─ů Umow─Ö w oparciu o niniejszy Regulamin.

4) Tre┼Ť─ç Regulaminu, w przypadku odr─Öbnej decyzji Kupuj─ůcego stanowi tre┼Ť─ç zawartej Umowy pomi─Ödzy Stronami. Tre┼Ť─ç Umowy zostaje stosownie do obwi─ůzuj─ůcych przepis├│w utrwalona oraz udost─Öpniona Kupuj─ůcemu na trwa┼éym no┼Ťniku, w celu zagwarantowania Kupuj─ůcemu mo┼╝liwo┼Ťci powo┼éania si─Ö na niego w razie potrzeby.

5) Sprzeda┼╝ prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6) Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z kodeksem dobrych praktyk przedsi─Öbiorc├│w. Kodeks dobrych praktyk znajduje si─Ö w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dost─Öpne pod adresem
http://isap.sejm.gov.pl/

7) Wszystkie produkty, kt├│re oferowane s─ů w sklepie s─ů wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta┼éy legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie s─ů nowe.

8) Sprzedawca ma obowi─ůzek dostarczenia Kupuj─ůcemu produkt├│w bez wad.

9) Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatek VAT.

10) Kupuj─ůcy mo┼╝e sk┼éada─ç zam├│wienia w Sklepie 24 godziny na dob─Ö 7 dni w tygodniu poprzez stron─Ö internetow─ů http://www.fightershop.com.pl/.

11) Komunikacja ze Sprzedawc─ů dokonywana przez Kupuj─ůcego powoduje ponoszenie przez
Kupuj─ůcego koszt├│w, jakie wynikaj─ů z um├│w zawartych przez Kupuj─ůcego z podmiotami trzecimi, za mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z okre┼Ťlonych form komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç Sprzedawca nie pobiera ┼╝adnych dodatkowych op┼éat ani ┼Ťwiadcze┼ä za mo┼╝liwo┼Ť─ç komunikowania si─Ö z nim.

12) Przedmiotem dzia┼éalno┼Ťci Sklepu internetowego jest sprzeda┼╝ detaliczna i hurtowa sprz─Ötu na si┼éownie, odzie┼╝y sportowej oraz innych produkt├│w za po┼Ťrednictwem sieci Internet.

13) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa obowi─ůzuj─ůce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczeg├│lno┼Ťci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ┬ş Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw Kupuj─ůcego b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ┬ş Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przys┼éuguj─ůcych mu na mocy bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy.

15) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawc─ů ma mo┼╝liwo┼Ť─ç polubownego za┼éatwienia sprawy poprzez:

a) zwr├│cenie si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego

b) mediacj─Ö

c) zwr├│cenie si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu od Federacji Konsument├│w,
korzystaj─ůc z bezp┼éatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

1) REGULAMIN ÔÇô niniejszy Regulamin wraz z za┼é─ůcznikami; informuj─ůcy o obowi─ůzkach oraz
uprawnieniach dw├│ch Stron Umowy;

2) STRONA ÔÇô stron─ů Umowy jest Kupuj─ůcy lub Sprzedawca; w przypadku poj─Öcia Strony ÔÇô rozumie si─Ö Kupuj─ůcego oraz Sprzedawc─Ö ┼é─ůcznie;

3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEG┼üO┼Ü─ć ÔÇô Umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç przez Strony, przy braku jednoczesnej obecno┼Ťci dw├│ch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kana┼é├│w Komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç, dost─Öpnych w Sklepie;

4) KANA┼üY KOMUNIKACJI ÔÇô okre┼Ťlone formy sk┼éadania zam├│wie┼ä na odleg┼éo┼Ť─ç;

5) SKLEP ÔÇô sklep internetowy dost─Öpny pod adresem: http://www.fightershop.com.pl/

6) SPRZEDAWCAÔÇô Jakub Zarzycki,prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů HONESTES JAKUB ZARZYCKI z siedzib─ů w miejscowo┼Ťci Cz─Östochowa, ul. Starzy┼äskiego 15 lok.45, 42┬ş-224 Cz─Östochowa, NIP 9491949071, REGON 242785060, wpisan─ů do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania dzia┼éalno┼Ťci, b─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie adresem korespondencyjnym:

ul. ┼Üw Jadwigi 20, 42┬ş-226 Cz─Östochowa;

7) US┼üUGODAWCA ┬ş Jakub Zarzycki,prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů HONESTES JAKUB ZARZYCKI z siedzib─ů w miejscowo┼Ťci Cz─Östochowa, ul. Starzy┼äskiego 15 lok.45, 42┬ş-224 Cz─Östochowa, NIP 9491949071, REGON 242785060, wpisan─ů do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania dzia┼éalno┼Ťci, b─Öd─ůcym jednocze┼Ťnie adresem korespondencyjnym:

ul. ┼Üw Jadwigi 20, 42┬ş-226 Cz─Östochowa;

8) KLIENT ÔÇô osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca
osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, nabywaj─ůca produkty za
po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie, mailowo lub poprzez gg;

9) KONSUMENT ÔÇô osoba fizyczna nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwi─ůzanym bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů;

10) KUPUJ─äCY ÔÇô Klient oraz Konsument ┼é─ůcznie;

11) US┼üUGOBIORCA ┬ş osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, nabywaj─ůca produkty za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego oraz korzystaj─ůca z subskrypcji Newslettera;

12) ZAM├ôWIENIE ÔÇô z┼éo┼╝ona przez Kupuj─ůcego za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzeda┼╝y;

13) U┼╗YTKOWNIK ÔÇô ka┼╝dy podmiot korzystaj─ůcy ze sklepu internetowego;

14) UMOWA SPRZEDA┼╗Y ┬ş umowa sprzeda┼╝y towaru zawarta pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Kupuj─ůcym za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego;

15) PRODUKT ÔÇô ka┼╝dy przedmiot sprzedawany za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego;

16) NEWSLETTERÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů, polegaj─ůca na wysy┼éaniu do
Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

17) FORMA P┼üATNO┼ÜCI ÔÇô forma zap┼éaty za zam├│wiony produkt, wybrana przez Kupuj─ůcego
podczas sk┼éadanego Zam├│wienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustale┼ä prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni┼╝ prezentowane na stronie internetowej formy p┼éatno┼Ťci;

18) FORMA DOSTAWY ÔÇô forma dostarczenia zam├│wionego produktu, wybrana przez Kupuj─ůcego podczas sk┼éadanego Zam├│wienia lub w wyniku indywidualnych ustale┼ä prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni┼╝ prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

19) DOKUMENT SPRZEDA┼╗Y ┬ş faktura VAT lub Paragon, w zale┼╝no┼Ťci od wskaza┼ä Kupuj─ůcego;

20) ZA┼ü─äCZNIKI ÔÇô informacja o prawie odst─ůpienia od umowy oraz wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy;

21) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ÔÇô zbi├│r zasad post─Öpowania, przyj─Öty w powszechnie
bowi─ůzuj─ůcym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdzia┼éania
nieuczciwym praktykom rynkowym, kt├│ry stosowany jest przez Sprzedawc─Ö;

22) INFORMACJA ÔÇô informacja o produkcie, znajduj─ůca si─Ö przy zdj─Öciu produktu, stanowi─ůca opis najwa┼╝niejszych okre┼Ťle┼ä oraz charakterystyki danego produktu, umo┼╝liwiaj─ůcy Kupuj─ůcemu zapoznanie si─Ö z jego w┼éa┼Ťciwo┼Ťciami;

23) KOSZYK ÔÇô forma magazynowania wybranych przez Kupuj─ůcego produkt├│w w celu p├│┼║niejszego ich zakupu;

24) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU ÔÇô miejsce wskazane przez Kupuj─ůcego w z┼éo┼╝onym
zam├│wieniu, pod kt├│ry ma zosta─ç dostarczony zakupiony przez Kupuj─ůcego produkt;

25) MOMENT WYDANIA PRODUKTU ÔÇô moment, w kt├│rym Kupuj─ůcy lub inna upowa┼╝niona do
odbioru osoba obejmuje produkt b─Öd─ůcy przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

26) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODST─äPIENIA OD UMOWY ÔÇô adres lub adresy
wskazane przez Sprzedawc─Ö jako adresy do sk┼éadania okre┼Ťlonych o┼Ťwiadcze┼ä, b─Öd─ůce adresami do korespondencji;

27) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ┼ÜWIADCZENIA ÔÇô wybrane przez Kupuj─ůcego produkty lub us┼éugi, b─Öd─ůce przedmiotem Umowy lub przedmiotem ┼Üwiadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza si─Ö r├│wnie┼╝ ┼Ťwiadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawc─Ö, w przypadku wybrania przez Kupuj─ůcego jednej z oferowanych przez Sprzedawc─Ö form dostawy produktu;

28) US┼üUGI ┼ÜWIADCZONE DROG─ä ELEKTRONICZN─ä ÔÇô funkcjonalno┼Ťci systemu
teleinformatycznego oraz informatycznego umo┼╝liwiaj─ůce Us┼éugodawcy oferowanie okre┼Ťlonych technicznych rozwi─ůza┼ä jak: ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Newslettera oraz umo┼╝liwienie jednorazowej mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia Zam├│wienia przez Formularz Zam├│wienia znajduj─ůcy si─Ö w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecno┼Ťci stron (na odleg┼éo┼Ť─ç), poprzez przekaz danych na indywidualne ┼╝─ůdanie Us┼éugobiorcy, przesy┼éane i otrzymywane za pomoc─ů urz─ůdze┼ä do elektronicznego przetwarzania, w┼é─ůcznie z kompresj─ů cyfrow─ů, i przechowywania danych, kt├│re s─ů elektronicznego przetwarzania, w┼é─ůcznie z kompresj─ů cyfrow─ů, i przechowywania danych, kt├│re s─ů w ca┼éo┼Ťci nadawane, odbierane lub transmitowane za pomoc─ů sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ┬ş Prawo telekomunikacyjne;

29) FORMULARZ ZAM├ôWIENIA ÔÇô znajduj─ůcy si─Ö w Sklepie internetowym system techniczny
umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia przez Kupuj─ůcego poprzez dost─Öpne pola formularza, bez konieczno┼Ťci dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

30) SYSTEM INFORMATYCZNY ÔÇô struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie
umo┼╝liwiaj─ůce transmisj─Ö;

31) WADA ÔÇô wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III ZAMÓWIENIA

2) Kupuj─ůcy mo┼╝e sk┼éada─ç zam├│wienia w Sklepie 24 godziny na dob─Ö 7 dni w tygodniu poprzez:

ÔÇó poprzez e┬şmail ÔÇô sklep@fightershop.com.pl

ÔÇó formularz zam├│wienia znajduj─ůcy si─Ö w Sklepie internetowym

3) Zam├│wienia realizowane s─ů w dni robocze od poniedzia┼éku do pi─ůtku, z wy┼é─ůczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 08:00-┬ş16:00.

4) Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski.

5) Ceny podane na stronie sklepu http://www.fightershop.com.pl/ wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatek VAT.

6) Sklep wystawia paragon lub na ┼╝yczenie Kupuj─ůcego Faktur─Ö VAT, na wszystkie sprzedawane towary. Ch─Ö─ç otrzymania faktury nale┼╝y wskaza─ç podczas sk┼éadania zam├│wienia. Opcjonalnie mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö ze sklepem po dokonaniu zam├│wienia i wskaza─ç ch─Ö─ç otrzymania Faktury.

7) Okre┼Ťlone powy┼╝ej dokumenty sprzeda┼╝y s─ů wysy┼éane wraz z towarem do Kupuj─ůcego.

8) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepis├│w Kodeksu cywilnego; stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda┼╝y.

9) Z┼éo┼╝enie zam├│wienia stanowi ofert─Ö w rozumieniu kodeksu cywilnego, z┼éo┼╝on─ů Sprzedawcy
przez Kupuj─ůcego.

10) Przyj─Öcie zam├│wienia przez Sklep do realizacji nast─Öpuje poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e┬şmail potwierdzaj─ůcej z┼éo┼╝one zam├│wienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e┬şmail przy sk┼éadanym zam├│wieniu.

11) W celu z┼éo┼╝enia zam├│wienia Kupuj─ůcy powinien doda─ç do ÔÇ×KoszykaÔÇŁ produkt, kt├│ry zamierza kupi─ç. Dodanie produktu do ÔÇ×KoszykaÔÇŁ nie jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem zam├│wienia. Produkty mog─ů by─ç dodawane lub usuwane z ÔÇ×KoszykaÔÇŁ.

12) ÔÇ×KoszykÔÇŁ umo┼╝liwia Kupuj─ůcemu zarz─ůdzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie
warto┼Ťci zam├│wienia.

13) Aby sfinalizowa─ç zam├│wienie nale┼╝y doda─ç do ÔÇ×KoszykaÔÇŁ wybrane przez siebie produkty.

14) Kolejnym etapem sk┼éadania zam├│wienia jest okre┼Ťlenie sposobu wysy┼éki towaru, wybranie sposobu zap┼éaty oraz okre┼Ťlenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT), uzupe┼énienie danych adresowych. Po dokonaniu tych czynno┼Ťci nale┼╝y wybra─ç przycisk ÔÇ×zamawiam i p┼éac─ÖÔÇŁ w przypadku potwierdzenia z┼éo┼╝onego zam├│wienia.

15) Po z┼éo┼╝eniu prawid┼éowego zam├│wienia, zam├│wienie uwa┼╝a si─Ö za przyj─Öte. Zam├│wienia z┼éo┼╝one w ten spos├│b s─ů potwierdzane mailowo. Za chwil─Ö zawarcia umowy uznaje si─Ö wys┼éanie przez Sklep potwierdzenia z┼éo┼╝enia zam├│wienia.

16) Kupuj─ůcy mo┼╝e dokona─ç e┬şmailem lub telefonicznie zmiany w zam├│wieniu, lub wycofa─ç
zam├│wienie w ca┼éo┼Ťci, je┼╝eli nie zosta┼éo ono wys┼éane.

17) Zam├│wiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupuj─ůcego.

18) Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji
zam├│wienia drog─ů elektroniczn─ů lub telefoniczn─ů.

19) Przybli┼╝ony czas realizacji zam├│wienia wynosi 24-72 h.

20) Zam├│wienia realizowane za pobraniem wysy┼éane s─ů niezw┼éocznie po skompletowaniu, za┼Ť zam├│wienia op┼éacane przelewem po zaksi─Ögowaniu p┼éatno┼Ťci na koncie sklepu lub wys┼éania potwierdzenia p┼éatno┼Ťci.

21) Dniem wykonania Umowy zawartej za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego jest dzie┼ä odbioru przesy┼éki przez Kupuj─ůcego.

IV SPOSÓB PŁATNOŚCI

1) Wszystkie ceny w Sklepie s─ů cenami brutto, zawieraj─ůcymi podatek od towar├│w i us┼éug (VAT).

2) Sklep przewiduje nast─Öpuj─ůce rodzaje p┼éatno┼Ťci:

a) przedpłata na konto bankowe (przelew) 73 1140 2004 0000 3102 7411 5180

b) dotpay

c) za pobraniem

3) Kupuj─ůcy dokonuje zakupu towaru oraz zam├│wienia us┼éugi wed┼éug cen oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy obowi─ůzuj─ůcych w chwili z┼éo┼╝enia zam├│wienia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy, w

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy, w
szczeg├│lno┼Ťci w przypadku zmiany cennik├│w us┼éug ┼Ťwiadczonych przez podmiot realizuj─ůcy
dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5) Aktualne ceny oraz wysoko┼Ťci koszt├│w dostawy przedstawione s─ů na podstronie Sklepu
internetowego oraz s─ů widoczne na poziomie Koszyka.

V REALIZACJA DOSTAWY

1) Dostawa nast─Öpuje na adres wskazany przez Kupuj─ůcego w zam├│wieniu.

2) Zam├│wiony towar dostarczany jest w spos├│b wybrany przez Kupuj─ůcego.

3) Koszt dostawy produktu ponosi Kupuj─ůcy. Dost─Öpne sposoby dostawy s─ů widoczne na poziomie Koszyka.

4) W sklepie istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç wybrania dostawy oferowanej przez Sprzedawc─Ö w postaci:
Paczkomat├│w, kuriera GLS lub Poczta Polska

5) Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç odebrania zam├│wienia osobi┼Ťcie w sklepie stacjonarnym pod adresem:
ul. al. Ko┼Ťciuszki 18/20, 42-┬ş202 Czestochowa w godzinach 09:00-17:00 po
wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedawc─ů.

6) Je┼╝eli Sprzedawca nie mo┼╝e spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenia z tego powodu, ┼╝e towar nie jest dost─Öpny, niezw┼éocznie, najp├│┼║niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupuj─ůcego, kt├│ry podejmie decyzj─Ö o dalszych losach z┼éo┼╝onego przez niego zam├│wienia.

7) Je┼╝eli Sprzedawca nie mo┼╝e wykona─ç ┼Ťwiadczenia o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach indywidualnie zam├│wionych przez Kupuj─ůcego z powodu przej┼Ťciowej niemo┼╝no┼Ťci jego spe┼énienia, Sprzedawca mo┼╝e za zgod─ů Kupuj─ůcego spe┼éni─ç ┼Ťwiadczenie zast─Öpcze, odpowiadaj─ůce tej samej jako┼Ťci i przeznaczeniu oraz za t─Ö sam─ů cen─Ö lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony spos├│b.

8) Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru innej formy dostawy ( przewo┼║nika) ni┼╝ oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz
odpowiedzialno┼Ť─ç za przesy┼ék─Ö z chwil─ů wydania jej przez Sprzedawc─Ö przewo┼║nikowi spoczywa na Kupuj─ůcym.

9) W przypadku sytuacji opisanej powy┼╝ej w pkt 8 informacja o odpowiedzialno┼Ťci za przesy┼ék─Ö przekazywana jest Kupuj─ůcemu przez Sprzedawc─Ö drog─ů e┬şmail na wskazany adres kontaktowy po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia.

10) Zaleca si─Ö, aby Konsument w rozumieniu art. 22
dokona┼é sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy┼éki i w obecno┼Ťci przedstawiciela
podmiotu realizuj─ůcego dostaw─Ö (kurier, operator pocztowy, etc.) spisa┼é odpowiedni protok├│┼é.
Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu
odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie
transportu. W takich sytuacjach zaleca si─Ö, aby Konsument skontaktowa┼é si─Ö w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci w jak najszybszym czasie ze Sprzedawc─ů telefonicznie: 34 347 03 63, b─ůd┼║ na adres e┬şmail: sklep@fightershop.com.pl .

11) Kupuj─ůcy kt├│ry nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22
zobowi─ůzany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy┼éki i w obecno┼Ťci
przedstawiciela podmiotu realizuj─ůcego dostaw─Ö (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä mechanicznych przesy┼éki powsta┼éych w trakcie transportu klient powinien spisa─ç protok├│┼é szkody i niezw┼éocznie skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů telefonicznie: 577 008 755
b─ůd┼║ na adres e┬şmail: sklep@fightershop.com.pl


12) Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania wymiany towaru. W tym celu proszony jest o kontakt ze Sprzedawc─ů, kt├│ry przeka┼╝e dok┼éadne wytyczne w tym zakresie.

1 Kodeksu Cywilnego, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci

1 Kodeksu Cywilnego, jest

VI REKLAMACJE ÔÇô R─śKOJMIA

1) W przypadku um├│w zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22
Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç wobec Konsumenta na zasadach okre┼Ťlonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( r─Ökojmia).

2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
┼Ťwiadczenia sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.

3) Roszczenie Konsumenta o usuni─Öcie wady lub wymian─Ö rzeczy sprzedanej na woln─ů od wad przedawnia si─Ö z up┼éywem roku, licz─ůc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed up┼éywem dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je┼╝eli przedmiotem sprzeda┼╝y jest rzecz u┼╝ywana przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4) W przypadku gdy okre┼Ťlony przez Sprzedawc─Ö lub producenta termin przydatno┼Ťci rzeczy do u┼╝ycia ko┼äczy si─Ö po up┼éywie dw├│ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up┼éywem tego terminu.

5) Wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci rzeczy sprzedanej z Umow─ů. W szczeg├│lno┼Ťci rzecz sprzedana jest niezgodna z Umow─ů je┼╝eli:

a) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, kt├│re rzecz tego rodzaju powinna mie─ç, ze wzgl─Ödu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia;

b) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o kt├│rych istnieniu Sprzedawca zapewni┼é Kupuj─ůcego, w tym
przedstawiaj─ůc pr├│bk─Ö lub wz├│r;

c) nie nadaje si─Ö do celu, o kt├│rym Kupuj─ůcy poinformowa┼é Sprzedawc─Ö przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia;

d) zosta┼éa Kupuj─ůcemu wydana w stanie niezupe┼énym

6) Na r├│wni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si─Ö publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt├│ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci
gospodarczej, oraz osoby, kt├│ra przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr├│┼╝niaj─ůcego przedstawia si─Ö jako producent.

7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno┼Ťci okre┼Ťlonej w pkt 5c wy┼é─ůcznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, ┼╝e zapewnie┼ä tych nie zna┼é lub oceniaj─ůc rozs─ůdnie nie m├│g┼é zna─ç;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) tre┼Ť─ç zapewnie┼ä zosta┼éa sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawc─ů

8) Rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů tak┼╝e w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i
uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Sprzedawc─Ö lub osob─Ö trzeci─ů, za kt├│r─ů Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Kupuj─ůcego, kt├│ry post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9) W przypadku Umowy z Konsumentem, je┼╝eli wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si─Ö, ┼╝e istnia┼éa ona w chwili przej┼Ťcia
niebezpiecze┼ästwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po up┼éywie roku od momentu wydania rzeczy obowi─ůzek wykazania, ┼╝e wada istnia┼éa w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10) Konsument, je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, mo┼╝e:

a) z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o ┼╝─ůdaniu obni┼╝enia ceny;

b) z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy;

c) ┼╝─ůda─ç wymiany produktu na wolny od wad;

d) ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady

11) Konsument, nie mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy je┼╝eli wada jest nieistotna.

12) Konsument, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany na koszt Sprzedawcy dostarczy─ç rzecz wadliw─ů na Adres Reklamacyjny, a je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj rzeczy lub spos├│b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by┼éoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt├│rym rzecz si─Ö znajduje. W razie niewykonania obowi─ůzku przez Sprzedawc─Ö Konsument jest upowa┼╝niony do odes┼éania rzeczy na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedawcy.

13) Sprzedawca prosi, aby w celu u┼éatwienia procesu reklamacyjnego do┼é─ůczy─ç opis niezgodno┼Ťci towaru z Umow─ů.

14) Sprzedawca w ci─ůgu 14 (czternastu) dni ustosunkuje si─Ö do zg┼éoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e Sprzedawca uzna┼é o┼Ťwiadczenie lub ┼╝─ůdanie Konsumenta za uzasadnione.

15) Sprzedawca, w przypadku ┼╝─ůdania Konsumenta okre┼Ťlonego w pkt. 10 a lub b mo┼╝e wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad albo wad─Ö usun─ů─ç, pod warunkiem, ┼╝e nast─ůpi to niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.

16) Je┼╝eli jednak, rzecz by┼éa ju┼╝ wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawc─Ö albo Sprzedawca nie uczyni┼é zado┼Ť─ç obowi─ůzkowi wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, nie przys┼éuguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

17) Konsument mo┼╝e, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc─Ö usuni─Öcia wady ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo zamiast wymiany ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady, chyba ┼╝e doprowadzenie rzeczy do zgodno┼Ťci z Umow─ů w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe lub wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w w por├│wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc─Ö, przy czym przy ocenie nadmierno┼Ťci koszt├│w uwzgl─Ödnia si─Ö warto┼Ť─ç rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak r├│wnie┼╝ zwraca si─Ö uwag─Ö na niedogodno┼Ťci, na jakie nara┼╝a┼éby Konsumenta inny spos├│b zaspokojenia roszczenia.

18) Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdania Konsumenta je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z Umow─ů, rzeczy wadliwej w spos├│b wybrany przez Konsumenta jest niemo┼╝liwe albo w por├│wnaniu z drugim, mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci rzeczy z Umow─ů wymaga nadmiernych koszt├│w.

19) W przypadku obni┼╝enia ceny, obni┼╝ona cena powinna pozostawa─ç w takiej proporcji do ceny wynikaj─ůcej z Umowy, w jakiej warto┼Ť─ç rzeczy z wad─ů pozostaje do warto┼Ťci rzeczy bez wady.

20) Sprzedawca jest obowi─ůzany wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Konsumenta.

21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa zosta┼éa zamontowana, Konsument mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedawcy demonta┼╝u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady. W razie niewykonania ego obowi─ůzku przez Sprzedawc─Ö, Konsument jest upowa┼╝niony do dokonania tych czynno┼Ťci na koszt i niebezpiecze┼ästwo Sprzedawcy.

22) Sprzedawca mo┼╝e odm├│wi─ç demonta┼╝u oraz ponownego zamontowania je┼╝eli koszt tych czynno┼Ťci przewy┼╝sza cen─Ö rzeczy sprzedanej.

23) Konsument, w przypadku opisanym powy┼╝ej mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedawcy demonta┼╝u i ponownego zamontowania, jednak┼╝e jest zobowi─ůzany ponie┼Ť─ç cz─Ö┼Ť─ç koszt├│w zwi─ůzanych z tym w warto┼Ťci przewy┼╝szaj─ůcej cen─Ö rzeczy sprzedanej albo mo┼╝e ┼╝─ůda─ç od Sprzedawcy zap┼éaty cz─Ö┼Ťci koszt├│w demonta┼╝u i ponownego zamontowania, do wysoko┼Ťci ceny rzeczy sprzedanej.

24) W przypadku um├│w zawieranych z Klientami nie b─Öd─ůcymi jednocze┼Ťnie konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 ┬ž 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi jest wy┼é─ůczona.


25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego dzia┼éu Regulaminu Konsument mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od mowy albo obni┼╝eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je┼╝eli Konsument ┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, bieg terminu do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy albo obni┼╝eniu ceny rozpoczyna si─Ö z chwil─ů bezskutecznego up┼éywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

26) W przypadku dochodzenia przed s─ůdem, s─ůdem polubownym jednego z uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi termin do wykonania innych uprawnie┼ä, przewidzianych Ustaw─ů, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi z tego tytu┼éu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje si─Ö r├│wnie┼╝ do post─Öpowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, przys┼éuguj─ůcych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s─ůd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako┼äczenia prowadzonej mediacji.

27) Bieg terminu do wykonywania uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna si─Ö od dnia w kt├│rym Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady, a je┼╝eli Konsument dowiedzia┼é si─Ö o istnieniu wady dopiero na skutek pow├│dztwa podmiotu trzeciego ÔÇô od dnia w kt├│rym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim sta┼éa si─Ö prawomocna.

28) Je┼╝eli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy albo obni┼╝eniu ceny, mo┼╝e od ┼╝─ůda─ç naprawienia szkody kt├│r─ů poni├│s┼é przez to, ┼╝e zawar┼é Umow─Ö nie wiedz─ůc o istnieniu wady, cho─çby szkoda by┼éa nast─Öpstwem okoliczno┼Ťci, za kt├│re Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialno┼Ťci a w szczeg├│lno┼Ťci mo┼╝e ┼╝─ůda─ç zwrotu koszt├│w zawarcia Umowy, koszt├│w odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak┼éad├│w w takim zakresie, w jakim odni├│s┼é z nich korzy┼Ťci a nie otrzyma┼é ich zwrotu od osoby trzeciej oraz koszt├│w procesy.

29) Powy┼╝sze nie uchybia przepisom powszechnie obowi─ůzuj─ůcym o obowi─ůzku naprawienia szkody na zasadach og├│lnych.

30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawc─Ö up┼éyw terminu nie wy┼é─ůcza uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi.

31) Adresem reklamacyjnym jest:

HONESTES JAKUB ZARZYCKI, ul. ┼Üw Jadwigi 20, 42┬ş-226 Cz─Östochowa.

32 ) Towar zwracany lub podlegaj─ůcy wymianie musi by─ç w stanie niezmienionym, tj. nie mo┼╝e nosi─ç jakichkolwiek znamion u┼╝ytkowania.


VII GWARANCJA


1. Towary sprzedawane za po┼Ťrednictwem sklepu internetowego mog─ů by─ç obj─Öte gwarancj─ů
producenta lub importera, obowi─ůzuj─ůc─ů na terenie Polski.

2. Czas gwarancji ka┼╝dego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawany na ┼╝─ůdanie.

3. Szczeg├│┼éowe warunki realizacji gwarancji s─ů przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

4. Kupuj─ůcy ma prawo reklamowa─ç wadliwy produkt stosuj─ůc do tego opisane w druku
gwarancyjnym zalecenia, a w szczeg├│lno┼Ťci przesy┼éaj─ůc zdj─Öcia oraz dok┼éadny opis Towaru,
wobec kt├│rego prowadzone ma by─ç post─Öpowanie gwarancyjne.

5. Sklep jest po┼Ťrednikiem pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a gwarantem.

6. Roszczenia wynikaj─ůce z gwarancji prosimy kierowa─ç na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudno┼Ťci lub dodatkowych pyta┼ä, prosi si─Ö o kontakt Klienta pod adresem e┬şmail: sklep@fightershop.pl.

7. Wszelkie pytania mo┼╝na kierowa─ç r├│wnie┼╝ do sklepu drog─ů telefoniczn─ů pod numerem: 577 008 755

8. Przepisy gwarancyjne nie wy┼é─ůczaj─ů mo┼╝liwo┼Ťci reklamowania produktu z tytu┼éu r─Ökojmi.


VIII ODST─äPIENIE OD UMOWY ÔÇô ZWROTY PRODUKT├ôW

1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie czternastu dni od dnia dor─Öczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie mo┼╝na wys┼éa─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres: sklep@fightershop.com.pl b─ůd┼║ te┼╝ listownie na
adres:

1) HONESTES JAKUB ZARZYCKI

ul. Św Jadwigi 20,

42┬ş-226 Cz─Östochowa

3) O┼Ťwiadczenie mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na formularzu kt├│ry stanowi Za┼é─ůcznik do niniejszego
Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem http://www.fightershop.com.pl/.

4) Wraz z o┼Ťwiadczeniem, o kt├│rym mowa w punkcie 1, Klienta prosi si─Ö r├│wnie┼╝ o przes┼éanie informacji o aktualnym numerze konta, na kt├│ry nale┼╝y dokona─ç zwrotu nale┼╝no┼Ťci.

5) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezw┼éocznie po otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysy┼éane jest na adres e┬şmail, podany przy od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysy┼éane jest na adres e┬şmail, podany przy Zam├│wieniu lub wskazany jako kontaktowy na z┼éo┼╝onym o┼Ťwiadczeniu o odst─ůpieniu od umowy.

6) W razie odst─ůpienia od Umowy, Umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.

7) Konsument ma obowi─ůzek zwr├│ci─ç produkt lub produkty niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od Umowy.

8) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od kt├│rej odst─ůpi┼é na w┼éasne ryzyko oraz koszt.

9) Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci produktu lub produkt├│w b─Öd─ůcych przedmiotem Umowy, nast─Öpuj─ůce po korzystaniu z produktu lub produkt├│w w spos├│b wykraczaj─ůcy poza zwyk┼éy zarz─ůd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalno┼Ťci oraz charakteru produktu.

10) Sprzedawca niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwr├│ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrze┼╝eniem, ┼╝e:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w;

c) Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno┼Ťci o czym mowa w pkt. 8 powy┼╝ej;

11) Konsument, w przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç na us┼éugi rozpocz─Öte za zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu odst─ůpienia od Umowy, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od Umowy.

12) Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.

13) Konsument nie ponosi koszt├│w dostarczania tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli nie wyrazi┼é zgody na spe┼énienie ┼Ťwiadczenia przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy lub nie zosta┼é poinformowany o utracie przys┼éuguj─ůcego mu terminu prawa odst─ůpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi─Öbiorca nie dostarczy┼é potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

14) Sprzedawca mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem zap┼éaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

15) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od Umowy w przypadkach:

a) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od Umowy


b) w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy;

c) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana weg┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;

e) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

f) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;

g) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;

h) w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby przedsi─Öbiorca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli przedsi─Öbiorca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania Konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odst─ůpienia od Umowy przys┼éuguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy;

i) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczenie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö;

k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

l) o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w Umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi;

m) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli
spe┼énienie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od Umowy;

IX ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1) Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego nast─Öpuj─ůce Us┼éugi
Elektroniczne:

a) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

b) Newsletter

2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3) Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej polegaj─ůcej na ┼Ťwiadczeniu Us┼éugi Newslettera
zawarta jest na czas nieoznaczony.

4) Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na umo┼╝liwieniu z┼éo┼╝enia zam├│wienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia zam├│wienia albo zaprzestania sk┼éadania zam├│wienia przez Us┼éugobiorc─Ö.

5) Zalecane wymagania techniczne wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dost─Öpem do Internetu, dost─Öp do poczty elektronicznej, przegl─ůdarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo┼Ť─ç monitora 1024x768 pikseli.

6) Us┼éugobiorca jest zobowi─ůzany do korzystania ze Sklepu internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Us┼éug elektronicznych w spos├│b bezprawnie zak┼é├│caj─ůcy funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä oraz rozsy┼éanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezam├│wionej informacji handlowej.

7) Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem us┼éugi elektronicznej za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e┬şmail na adres poczty
elektronicznej: sklep@fightershop.com.pl lub telefonicznie 577 008 755. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8) Us┼éugobiorca mo┼╝e wypowiedzie─ç ze skutkiem natychmiastowym bezterminow─ů us┼éug─Ö o
┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej o charakterze ci─ůg┼éym w ka┼╝dym czasie i bez wskazywania
przyczyn poprzez przes┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fightershop.com.p lub telefonicznie 34 347 03 63.

9) Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç bezterminow─ů umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej w przypadku gdy Us┼éugobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczeg├│lno┼Ťci gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up┼éywie 7 dni od z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia woli o wypowiedzeniu.

10) Na drodze porozumienia stron, Us┼éugodawca i Us┼éugobiorca mog─ů rozwi─ůza─ç Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů w ka┼╝dym czasie.

11) Wypowiedzenie Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Us┼éugodawc─Ö lub Us┼éugobiorc─Ö nie narusza praw lub ┼Ťwiadcze┼ä nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

12) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

X OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dobrowolnego i nieodp┼éatnego wystawienia opinii dotycz─ůcej zakup├│w dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii mo┼╝e by─ç tak┼╝e ocena, zdj─Öcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysy┼éa do Klienta wiadomo┼Ť─ç email z pro┼Ťb─ů o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umo┼╝liwiaj─ůcego jej wystawienie ÔÇô formularz online umo┼╝liwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotycz─ůce zakup├│w, ich ocen─Ö, dodanie w┼éasnego opisu dot. opinii oraz zdj─Öcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysy┼ék─Ö zaproszenia.,

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie s─ů publikowane przez Sprzedawc─Ö w Sklepie Internetowym oraz wizyt├│wce TrustMate.io.

1.5.Wystawienie opinii nie mo┼╝e by─ç wykorzystywane przez Klienta do dzia┼éa┼ä bezprawnych, w szczeg├│lno┼Ťci do dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy te┼╝ dzia┼éa┼ä naruszaj─ůcych dobra osobiste, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os├│b trzecich.,

1.6.Opinia mo┼╝e by─ç wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produkt├│w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych um├│w sprzeda┼╝y w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie mo┼╝e by─ç tak┼╝e sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez wzgl─Ödu na podstaw─Ö zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia mo┼╝e zosta─ç w ka┼╝dym czasie usuni─Öta przez jej autora.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2) Zmiana tre┼Ťci niniejszego Regulaminu mo┼╝e nast─ůpi─ç po uprzednim poinformowaniu
U┼╝ytkownik├│w o zakresie przewidywanych zmian nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni przed dniem ich wej┼Ťcia w ┼╝ycie.

3) Zam├│wienia z┼éo┼╝one w trakcie obowi─ůzywania poprzedniej wersji Regulaminu b─Öd─ů realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

4) Ewentualne spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem, kt├│ry jest Konsumentem w
rozumieniu art.22 zgodnie z przepisami Kodeksu post─Öpowania cywilnego.

5) Ewentualne spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Klientem, kt├│ry nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sklepu.

6) U┼╝ytkownicy mog─ů kontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

a) e┬şmail: sklep@fightershop.com.pl

b) pisemnie na adres: HONESTES JAKUB ZARZYCKI, ul. ┼Üw Jadwigi 20, 42┬ş-226 Cz─Östochowa

7) Klienci mog─ů uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem linku zamieszczonego na stronie g┼é├│wnej Sklepu internetowego.

8) Regulamin mo┼╝e zosta─ç utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim no┼Ťniku danych.

9) Nazwa Sklepu internetowego, adres pod kt├│rym jest dost─Öpny: http://www.fightershop.com.pl/ oraz wszelkie materia┼éy w nim si─Ö znajduj─ůce stanowi─ů przedmiot prawa autorskiego i podlegaj─ů ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody w┼éa┼Ťciciela Sklepu jest
zabronione.

10) Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 25.12.2014 roku.